Digitala kulturupplevelser
- en vägkarta för kreatörer

Tanken med den här vägkartan är att föra dig på en resa där du får ta ställning till olika frågor, ta del av olika tips och verktyg som kan vara ett stöd när du planerar, skapar och genomför en digital kulturupplevelse. Digital kompetens handlar till stor del om att känna sig trygg och förstå hur man på egen hand kan ta reda på hur digitala verktyg funkar och hur digitala kulturupplevelser kan skapas. Vi hoppas att den här guiden hjälper dig på vägen. Och medan du vandrar den vägen kommer du att märka att saker och ting går in i och om varandra. Det kan upplevas som lite snårigt, men det är en lärprocess att upptäcka och producera för den digitala arenan. Vissa har mer erfarenhet av det, andra mindre, men det viktiga är att våga. Utgå ifrån där du står. Börja enkelt och bygg sen på med nya saker. Var nyfiken och våga göra misstag. Kom ihåg att uppmuntra, stödja, bekräfta och ge feedback åt varandra!

Allt börjar med ett varför. Förmodligen vet du redan varför du jobbar med kultur eller deltar i kulturell verksamhet. Men vet du också varför du vill ha en digital närvaro och varför du ska skapa digitala kulturupplevelser? För att få synlighet och för att skapa attraktiva digitala kulturupplevelser behövs både medvetenhet och strategi. Det första steget är att ta reda på ditt varför och ditt nuläge.

Till uppgift nr 1

Du vet ditt varför och känner till dina utmaningar kopplade till en digital närvaro. Nästa steg är att nå ut till de följare och den publik som du vill nischa dig mot, som uppskattar dig och det du gör. Det är dags att bygga relationer, paketera och kommunicera och här checkar vi av de viktigaste stegen.

Till uppgift nr 2 >>

Du har nu skapat grunden för att kommunicera och etablera en relation med din publik. Du har koll på vem du riktar dig till och en uppfattning om vilka kanaler du vill använda dig av. Nästa steg är att börja skapa innehåll i dina sociala medier och bjuda in din publik till din skapandeprocess och ditt kunnande. Det här är en viktig del i att väcka din publik och dina kunders nyfikenhet och att ge dem mervärde. Att skapa innehåll för sociala medier och digitala kanaler är inte alla gånger lätt, men här får du tips som hjälper dig på vägen och underlättar ditt arbete.

Till uppgift nr 3 >>

När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Det kan upplevas som en snårig skog, men här försöker vi att reda ut begreppen.

Till uppgift nr 4 >>

Efter att ha rett ut ditt varför, vem som är din publik, ditt innehåll och vad som är tillåtet är det dags att börja producera. Olika kulturuttryck och konstformer har olika förutsättningar när det kommer till att skapa digitala kulturupplevelser, men det finns ändå ett par mer allmänna saker att tänka på.

Till uppgift nr 5 >>

Det är mer eller mindre ett måste idag att du använder dig av digitala plattformar och kanaler för att marknadsföra och sälja din konst, din musik, din scenkonst, din kulturförening, dina produktioner och tjänster, dig själv och din verksamhet. Syns du inte online – finns du inte.

Till uppgift nr 6 >>

Ladda ner arbetsmaterialet här

Info om projektet

Det här materialet baserar sig på kurser och workshoppar som hållits inom projektet Kulturresiliens ”i det nya normala”. Vi vill tacka Julia Olin (YES Communications), Nina Dahl-Tallgren (Wasa Teater), Kim Blåfield (Yrkesakademin/Söfuk), Anders Eklund och Maria Tarvos (Antonomia), Thomas Sundell, Niklas Nylund (Teosto), Sofia Wegelius (FSU), Linda Hörnfeldt, Sebastian Widjeskog (Nordic School of Entrepreneurship) samt Maria Österåker för inspirationen till den här vägkartan!

Projektet Kulturresiliens ”i det nya normala” pågick under åren 2021-2022. Målet med projektet var att hjälpa kulturarbetare och föreningar att hitta verktyg för att erbjuda högkvalitativa digitala kulturupplevelser. Projektet erbjöd fortbildningar, föreläsningar och kurser för såväl professionella kulturutövare som amatörer och aktörer inom tredje sektorn.

Kulturresiliens ”i det nya normala” finansierades med anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) av Österbottens förbund. Projektet genomfördes i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten.