1

Börja med
vem och
varför

Allt börjar med ett varför. Förmodligen vet du redan varför du jobbar med kultur eller deltar i kulturell verksamhet. Men vet du också varför du vill ha en digital närvaro och varför du ska skapa digitala kulturupplevelser? För att få synlighet och för att skapa attraktiva digitala kulturupplevelser behövs både medvetenhet och strategi. Det första steget är att ta reda på ditt varför och ditt nuläge.

1

Vem är du?

Skriv ner dina drivkrafter och dina värderingar. Fundera över vad du vill ha, men framförallt varför du vill det. Tänk också på hur du vill bli uppfattad av din publik, vilka ord och värden du vill bli associerad med och vilka vill du absolut inte ha som stämpel.

2

Vem du vill nå?

Om du inte vet vem du pratar med kommer du att attrahera fel personer som inte uppskattar dig. Tänk på att om du pratar med alla pratar du med ingen. Beskriv din idealkund/publik, t.ex. utgående från ålder, kön, arbete, familj, boplats, livsstil, intresse och värderingar. Är det en existerande följare/publik eller en påhittad önskepublik? 

3

Varför ska någon följa dig?

Skriv ner behovet du fyller, det värde du erbjuder kunderna/publiken, det de får när de följer dig på sociala medier/i digitala kanaler och deltar i dina digitala kulturupplevelser.

4

Vilka sociala medier och digitala kanaler är relevanta för dig?

Ta reda på var din publik håller till, vart de tar sig, vad de gör och hur de agerar där. Gå t.ex. med i olika grupper på sociala medier där din målgrupp finns eller skapa egna grupper för att nå ut. Ha koll på statistiken och tänk på att du får större genomslagskraft och chans till interaktion genom att posta inlägg i rätt kanal och vid rätt tidpunkt. Lista dina viktigaste digitala kanaler.

5

Hur är din relation till sociala medier och digitala kanaler just nu och vad är utmaningen?

Gör en nulägesanalys genom att t.ex. googla dig själv och din verksamhet. Vad dyker upp? Berättar bilderna och texterna det du står för? Behöver nåt förändras eller förtydligas?

Här kan du ladda ner pdf med plats att fylla i svaren till uppgifterna